Ibnu Qoyyim :
" 1. Orang yang kaya hati itu ketika bertambah ilmunya semakin semakin tawadhu' dan bertambah rasa cinta dan sayangnya kepada orang-orang dan makhluk-makhluk yang lain.
2.Ketika bertambah amalnya maka dia semakin takut kepada Allah dan khawatir akan kesombongan dan riya atas amal-amalnya.
3. Ketika semakin bertambah umurnya semakin berkurang ambisi dunianya.
4. Jika bertambah hartanya semakin bertambah pula kedermawanan dan pengorbanannya kepada agama.
5. Ketika semakin tinggi kedudukannya semakin dekat dia dengan manusia dan semakin banyak banyak memberikan pelayanan kepada manusia.
Inilah jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. "